Belangrijke data dit schooljaar

Alle belangrijke data van dit schooljaar staan vermeld op de kalender die u aan het begin van het schooljaar hebt gekregen. Ook in het ouderportaal staan deze data.Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen.

De kalender zoals die aan het begin van het schooljaar is meegegeven.