Belangrijke data dit schooljaar

Voor communicatie tussen de school en de ouders gebruiken wij Parro. Hier is vanaf de start van het schooljaar ook de agenda terug te vinden.
Ga naar: talk.parro.com of naar de Parro app.