De Parel

Christelijke basisschool

Groepsindeling 2018-2019

Groep

Leerkracht

Groep 1/2 A  Cora Polfliet en Kitty Hehewerth
Groep 1/2 B  Henny Hommersom en Stephanie Breedveld
Groep 1/2 C  Dieuwke Okkema en Karen Beekhuizen
Groep 3  Liesbeth Oldenburg en Astrid Mank
Groep 4  Alexandra Kamies en Stephanie Breedveld
Groep 5A  Titia van Gurp en Vinanti Boone
Groep 5B  Leon de Haan en Wieteke Mighorst
Groep 6A  Nikki Visser
Groep 6B  Jessica Brussé
Groep 7A  Jessica Schot
Groep 7B  Rita Meijer en Elsa van Praag
Groep 8A  Erik Hoogenbos
Groep 8B  Denise Los en Annelies Gouw
Plusklas  Leon de Haan