Groep 1

 

Godsdienst

Wij werken met de methode ‘Kind op maandag’. We vertellen 2x per week een verhaal uit de bijbel. Op de andere dagen bespreken we het thema van de verhalen en leren we bijpassende liedjes aan.

We besteden extra aandacht aan de Christelijke feestdagen zoals Kerst, Pasen etc. 

 

Voorbereidend rekenen

Spelenderwijs leggen wij de basis van het rekenen in groep 3.

Dit doen we door:

We leren tellen t/m 20. Symbolen herkennen, de rekenbegrippen zoals groot/klein, veel/weinig, welk cijfer komt voor de 5 bijvoorbeeld en nog veel meer opdrachten.

 

Voorbereidende taal

Wij leggen spelenderwijs de basis van het leren lezen in groep 3.

Dit doen we door:

We leren bijvoorbeeld klankherkenning, rijmen, taalbegrippen zoals: voor/achter, logisch nadenken, lettergrepen klappen, hakken/plakken (v-i-s= vis) etc.

We lezen ook veel voor om de woordenschat te vergroten.

Het kunnen terug vertellen van een verhaal en een verhaal over jezelf vertellen doen we vaak tijdens de kring.

 

Voorbereidend schrijven

We werken regelmatig met de methode “Zwart/Wit”.

Deze methode stimuleert de fijne motoriek. Heel belangrijk hierbij is dat de kinderen de juiste pengreep aanleren en een goede zithouding ontwikkelen. Wilt u hier thuis ook op letten?

Ook op andere manieren oefenen we de fijne motoriek, bijvoorbeeld door de kralenplankjes, insteek mozaïek, kleuren etc.

 

Voorbereidend lezen

We leggen spelenderwijs de basis van het leren lezen in groep 3.

Dat doen we door:

Kinderen leren bepaalde letters van hun naam ook herkennen en in de hoeken bieden we letters aan door stempelopdrachten te geven.

 

Engels

Wij werken met de methode “Groove me”. Spelenderwijs leren we door liedjes en spelletjes via het digibord Engels. Er zijn verschillende thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kleuter. Neemt u zelf eens een kijkje op de site: www.grooveme.nl en doet u een proeflesje mee.

 

Zelfstandig werken

Om de zelfstandigheid te bevorderen maken we gebruik van het planbord. Zo bevorderen we het keuzes maken en het plannen.

Ook stimuleren we de zelfstandigheid door het zelf aan/uitkleden en eventueel je veters strikken (groep 2). Uiteraard helpen we wel als een kind moeite heeft met bepaalde sluitingen en veters.

We laten de kinderen zoveel mogelijk zelf hun spullen opruimen na het spelen en werken. Daarnaast moeten ze zelf hun lijmkwastje afwassen of hun verfkwast afspoelen

 

Muziek /dans /drama

Aan deze expressievakken wordt veel aandacht besteed.

Bij muziek leren we niet alleen liedjes aan maar zijn we ook bezig met ritme en maat. Leren we begrippen aan als hoog/laag, hard/zacht en verschillende klanke

We gebruiken hier de methode “Muziek moet je doen” voor.

Bij de methode “Sil op School” hebben we ook leuke liedjesboeken en CD’s waar we liedjes van zingen die bij de thema’s passen.

We bewegen ook regelmatig op muziek en hebben hier ook een methode voor: ‘Dans moet je doen’ Soms doen we dit in de klas of in het speellokaal.

Ook voor drama hebben we een methode: “Drama moet je doen”.

Dit houdt in dat we een verhaal uitspelen waarbij de kinderen hun gevoelens kunnen uiten d.m.v. toneelspel.

 

Gymnastiek

Op maandagochtend spelen we in het speellokaal. We gebruiken de toestellen in een circuitvorm zodat alle vaardigheden worden geoefend. Zoals de koprol, het duikelen, gooien en mikken, hoepelen, klimmen etc.

Op deze dag is het prettig als uw kind geen strak zittende kleding aan heeft en ze doen op school hun gymschoentjes aan. Jurken en rokken moeten uit i.v.m. veiligheid en ook is het gymmen op sokken niet toegestaan.

De schoentjes blijven op school. Af en toe krijgt u ze mee naar huis om te passen of ze niet te klein zijn.

Op andere dagen of bij slecht weer doen we kring-, tik- en zangspelletjes in het speellokaal.

 

Kanjer training

Wij zijn een Kanjerschool. Bij de kanjertraining leren kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkracht wordt verwacht dat zij, als zich problemen voordoen, oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft.

Kanjer gaat uit van de volgende Kanjerregels:

 

Algemeen