Groep 3

 

Godsdienst

We beginnen de dag altijd met een gebed. Twee keer per week vertellen we een verhaal uit de bijbel met de methode Kind op Maandag. Er staat dan ook vaak een thema centraal. Thema’s die aan bod komen zijn bijvoorbeeld vertrouwen, vergeven, vrienden maken, enz. Daarnaast zingen we Bijbelse liedjes, vaak met het digibord.

 

Kanjer training

Wij zijn een Kanjerschool. Bij de kanjertraining leren kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkracht wordt verwacht dat zij, als zich problemen voordoen, oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft.

Kanjer gaat uit van de volgende Kanjerregels:

 

Rekenen

We werken met de methode ‘de wereld in getallen’. De kinderen worden ingedeeld in drie niveaugroepen, namelijk: basis, intensief en plus. Er zijn 8 blokken per jaar. Na ieder blok volgt een toets. Het cijfer telt mee voor het rapport. Halverwege groep 3 starten we met de weektaak. De weektaak en het werkboek zitten samen in een schrift, het is een omkeerboek. In de weektaak wordt rekening gehouden met de verschillende niveaus.

Wat komt onder andere aan bod in groep 3:
Heen en terugtellen, buurgetallen, splitsen, 5-stuctuur en 10-structuur, bussommen, automatiseren tot 10, klokkijken hele uren, geldsommen, sommen over het tiental, sommen tussen 10 en 20, de getallenlijn tot 100 en sprongen maken op de getallenlijn.

In januari en juni krijgen de kinderen een CITO- toets met daarin vooral verhaaltjessommen. De kinderen krijgen een verhaaltje te horen en moeten de som eruit halen. Veel kinderen vinden dit lastig. Wij oefenen verhaaltjessommen dagelijks in de klas.

 

Spelling

Spelling van woorden oefenen we door middel van een dictee vaak met een hak en plakstrook, eerst op de letterdoos, daarna in een schriftje. Na een oefenperiode beginnen we met het beoordelen van het dictee met een cijfer. Dit cijfer komt ook op het rapport.

 

Schrijven

We werken met de methode ‘handschrift’. Er zijn 4 werkboekjes, met 4 lessen per week.

De nadruk ligt in het begin op een goede schrijfhouding en een goede pengreep. Eerst bieden we de cijfers aan, daarna maken we een start met de schrijfletters met verbale ondersteuning. De kinderen gaan al in groep 3 aan elkaar gaan schrijven. Alle letters beginnen daarom ook al met een haal. In de loop van het schooljaar starten wij met vulpen.

Oefen thuis geen letters als u niet zeker weet hoe je ze moet schrijven, fout ingesleten letters en pengrepen zijn heel moeilijk af te leren.

 

Lezen/taal

In het schooljaar 2018-2019 zijn wij gestart met de methode Lijn 3.

Letters leren we fonetisch aan, dus wij zeggen rrr en niet ‘er’, dus gebruik geen alfabetische letters thuis. Dit kan problemen met lezen en spelling geven vooral de lange en korte klanken (aa-a, oo-o, ee-e, uu-u maar ook met ie-i)

Hakken en plakken b-oo-t wordt boot. Als kinderen de letters vlot kunnen benoemen gaan ze steeds sneller hakken en plakken. Na verloop van tijd gaat dit proces automatiseren en gaan kinderen woordbeelden herkennen: ze lezen het woord dan in één keer

Iedere 2 a 3 dagen leren de kinderen een woord (structureerwoord) waarbij 1 letter centraal staat. De aangeboden letters oefenen we elke dag (flitsen), dit help de kinderen de letters vlot te benoemen. Om kinderen nog meer steun te geven leren we ook gebaren bij de letters (sommige kinderen vinden een visuele ondersteuning prettig)

We oefenen regelmatig woordenrijtjes, dit helpt kinderen om sneller woorden te herkennen en in 1 keer te lezen. Later in het jaar lezen we heel veel, soms in tweetallen, soms alleen, een andere keer met de tutor of als een kind dit nodig heeft met de leerkracht (leeskilometers maken). We gebruiken werkboekjes, leesboekjes en vele andere materialen

In de methode Lijn 3 werken wij ook aan taalopdrachten. .

 

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is in groep 3 geen apart vak. Wel zit het verwerkt in de methode van veilig leren lezen. Ook maken we af en toe een los werkboekje met oefeningen. Aan het einde van groep 3 krijgen de kinderen een CITO-toets.

 

Engels

In groep 3 werken we met de methode ‘Groove me’. In groep 3 behandelen we 8 thema’s.

De thema’s sluiten inhoudelijk aan op de thema’s uit groep 1 /2, maar hebben een andere insteek of breiden het onderwerp uit. Spreken en luisteren (o.a. met een native speaker) in het Engels staat hierbij centraal. Er wordt veel met muziek gewerkt.

 

Zaakvakken

We gebruiken de methodes Naut, Brandaan en Meander in groep 5 tot en met 8. In groep 3 starten we met het ‘Doeboek’. Hierin worden een aantal thema’s behandeld, zoals: opruimen, vieren en winkelen. We kijken ook regelmatig naar de tv programma`s HBB club en Klokhuis. Mocht u zelf iets willen vertellen over uw beroep of hobby, dan houden we ons van harte aanbevolen!

 

Creativiteit

Is een wekelijks terugkerend onderdeel bij de lessen bijv. knutselen, tekenen, muziek en drama.

 

Verkeer

We gebruiken de methode ‘Rondje Verkeer’ en ‘School op Seef’.

We praten over alledaagse verkeerssituaties in en rondom huis en school.

Er komen diverse thema’s aan bod zoals lopen, fietsen, meerijden, spelen, oversteken. We gebruiken praatplaten en werkbladen.

 

Zelfstandig werken (dagtaak/weektaak)

In groep 3 is er regelmatig tijd voor zelfstandig werken. De juf heeft tijd voor extra instructie als het stoplicht op rood staat. Dit kan zijn tijdens een vak als rekenen of taal, maar ook wanneer de kinderen kiezen op het keuzebord.

 

Gymnastiek

Zoals u op de kalender heeft kunnen zien werken we met gym in 3 blokken. De kinderen 2 keer per week. Als er twee keer gegymd wordt gymmen ze bij meester Sander en bij meester René.