Groep 5

 

Godsdienst

Met behulp van de methode Kind Op Maandag vertellen we op een aantal ochtenden per week de Bijbelverhalen aan de kinderen. De methode biedt handreikingen om met de leerlingen dieper op het verhaal in te gaan en om de praktische invulling voor het dagelijks leven te bespreken. De verhalen en thema’s sluiten aan bij de leeftijd van de kinderen.

Daarnaast zingen we christelijke liedjes die passen bij de verhalen. We beginnen elke dag met gebed en sluiten de dag hier ook mee af.

 

Rekenen

Iedere dag rekenen we een uur uit de methode Wereld in Getallen. We beginnen de rekenles met automatiseren. In groep 5 staat het aanleren van de tafels tot en met 10 centraal. Daarnaast is de getallenlijn belangrijk bij het rekenen tot 100 en 1000. We leren analoog en digitaal klok kijken, waarbij het toepassen aan het eind van groep 5 goed beheerst moet worden. Tip: zet een digitale wekker op het nachtkastje van uw kind.

We rekenen met geld; gepast betalen, kommagetallen. Doordat kinderen weinig in aanraking komen met munt- en briefgeld, adviseren we om de kinderen regelmatig kleine boodschappen te laten doen, zodat ze leren met geld om te gaan.

We hebben de groep in drie niveaus verdeeld, zodat ieder kind voldoende uitdaging of hulp kan krijgen. De intensieve groep leerlingen werkt in een bijwerkboek en de plusgroep in een pluswerkboek.

De kinderen werken aan een dag- en weektaak. De weektaak is ook gedifferentieerd op niveau en moet iedere vrijdag af zijn. Hiervoor wordt op vrijdag extra tijd vrij gemaakt.

verwerking en toetsen van rekenen via Gynzy op de chromebooks.
Elke ochtend na de rekeninstructie werken we op een chromebook. Daar gaan de kinderen zelfstandig de verwerking doen. Zij maken dan gebruik van koptelefoons. Het is een adaptief programma: elk kind krijgt sommen aangeboden op zijn/haar niveau. De rekendoelen worden ook zichtbaar gemaakt voor de kinderen. Hiervoor hebben de kinderen eigen oordopjes nodig. De kinderen hebben allemaal een inlogcode gekregen, zodat ze thuis vrijblijvend kunnen oefenen op het gebied van rekenen, taal en spelling.

Taal / spelling

Elke dag is er een uur taal. De lessen zijn onderverdeeld in 40 minuten woordenschat of taal verkennen en 20 minuten spelling en hebben een verwerking op 3 verschillende niveaus. Na de klassikale instructie gaat ieder kind aan het werk op zijn eigen niveau. Het aanbod is thematisch en erg visueel dankzij het digibord. Elk thema duurt 4 weken. Aan het eind van een thema worden de 3 afzonderlijke onderdelen getoetst. Voor spelling krijgen de zwakke spellers een boekje met de weetwoorden mee naar huis.

Ook spelling bieden wij aan via Gynzy op de chromebooks.

 

Schrijven

In de groepen 3 en vier zijn alle kleine en hoofdletters aangeleerd en weten de kinderen hoe ze aan elkaar moeten schrijven. Het eerste half jaar van groep 5 ligt de nadruk op schrijftempo in combinatie met de leesbaarheid, zithouding en toepassen van de geleerde letters. Belangrijk daarbij is dat de kinderen de juiste zithouding aanhouden tijdens het werken. Het laatste half jaar is meer het onderhouden van de schrijftechniek. Het is dan bijna onmogelijk om nog verkeerd toegepaste technieken af te leren of om te buigen. Deze is dan al te lang ingesleten.

De afspraak op de Parel is dat alle kinderen in alle groepen met deze vulpen schrijven, tenzij hierover voor een kind andere afspraken zijn gemaakt in overleg met de IB.

 

Lezen

Elke dag wordt er op allerlei manieren aandacht besteed aan lezen: stillezen, leesles, leesondersteuning, woorden flitsen etc. Aan de hand van de leesresultaten (methode toets en cito AVI/DMT) worden leerlingen ingedeeld in 3 niveaus. Elke les begint gezamenlijk met het flitsen van woorden, vervolgens gaat de groep in de 3 niveaus aan de slag.

Tijdens deze lessen letten wij op oa.: leessnelheid, nauwkeurigheid, interpunctie, intonatie, leesmotivatie, directe woordherkenning. De zwakke lezers (aanpak 1) krijgen een boekje met woordenrijtjes mee om thuis te oefenen op snelheid en nauwkeurigheid. Iedere leerling wordt geadviseerd thuis te lezen, het liefst hardop!

 

Begrijpend lezen

De methode Goed Gelezen gebruiken wij om inzicht in verschillende soorten teksten te creëren. Dit vak staat per week een uur op het rooster en wordt verdeeld in een instructie les en een les waarin het gemaakte werk wordt nabesproken. Daarnaast worden bakkaarten gebruikt als weektaak. Deze zijn ook op niveau ingedeeld.

Bij dit vak is nauwkeurigheid van belang. Tip: u kunt thuis een leuk stukje uit de krant kiezen en kijken of uw zoon of dochter de tekst begrijpt.

 

Engels

Dit jaar werken we voor het eerst met de methode “Take it easy”. Spelenderwijs leren we door liedjes en spelletjes via het digibord Engels. Er zijn verschillende thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.

 

Zaakvakken

Dit jaar worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek voor het eerst apart gegeven. Dit zijn ook de vakken waarvoor de kinderen huiswerk krijgen. Doordat dit (vak, vraagstelling, huiswerk leren) allemaal nieuw is, hebben wij besloten pas vanaf thema 3 de toetsen op te geven als huiswerk. De 1e toets is een open boek toets begeleid door de leerkracht om aan de vraagstelling te wennen. De 2e toets is een zelfstandige open boek toets. Vanaf thema 3 krijgen de kinderen ook topo kaartjes mee om te leren.

 

Creativiteit

Is een wekelijks terugkerend onderdeel bij de lessen bijv. knutselen, tekenen, muziek en drama.

 

Verkeer

In groep 5 krijgen de kinderen les in verkeer aan de hand van de verkeerskrant ‘Op voeten en fietsen’. Ook dit is nieuw! Elke krant stelt een bepaald onderwerp (borden, verkeersregels, situaties) centraal. Daar werken we 5 weken over, afwisselend uit de krant, digibord of werkblad en wordt afgesloten met een toepassingstoets. Hiervoor wordt géén huiswerk opgegeven. Wel wordt er één week van te voren een informatieblad voor de ouders meegegeven. Hierin staat beschreven waarover we hebben gewerkt en kunt u samen met uw kind bekijken en bespreken.

 

Zelfstandig werken (dagtaak/weektaak)

In vrijwel ieder vak is dit geïntegreerd. Per dag zijn er dus meerdere momenten waarop de kinderen zelfstandig werken. De kinderen beginnen met het maken van hun dagtaak. Zodra ze hier mee klaar zijn, gaan ze verder met hun weektaak. De weektaken staan vermeld op het whiteboard in de klas. In het begin van het schooljaar mogen de leerlingen nog wennen aan dit principe. Toch wordt steeds meer verwacht dat de leerlingen zelf op tijd aan de verschillende taken werken en deze op tijd af hebben.

 

Gymnastiek

De kinderen gymmen twee maal per week, één maal bij meester Sander en één maal bij meester René.

Gymkleding en gymschoenen zijn verplicht.

 

Kanjer training

Wij zijn een Kanjerschool. Bij de kanjertraining leren kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkracht wordt verwacht dat zij, als zich problemen voordoen, oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft.

Kanjer gaat uit van de volgende Kanjerregels:

 

Huiswerk

De leerlingen van groep 5 krijgen niet structureel huiswerk mee. Soms krijgen ze werk mee waar ze extra mee kunnen oefenen.

U kunt dan aan het volgende huiswerk denken: