Groep 6

Godsdienst

Wij maken gebruik van de methode “Kind op Maandag”, die aansluit op “Kind op zondag”. “Kind op zondag” wordt gebruikt in de kerkelijke gemeentes in de omgeving.

De liedjes komen uit verschillende bundels (Opwekking, Continental Kids).

Rekenen

WERELD IN GETALLEN is een methode voor de zwakke, de gemiddelde en de betere leerling. Dit leerjaar komt aan bod:

BELANGRIJK: tafels blijven oefenen!!

verwerking en toetsen van rekenen via Gynzy op de chromebooks.
Elke ochtend na de rekeninstructie werken we op een chromebook. Daar gaan de kinderen zelfstandig de verwerking doen. Zij maken dan gebruik van koptelefoons. Het is een adaptief programma: elk kind krijgt sommen aangeboden op zijn/haar niveau. De rekendoelen worden ook zichtbaar gemaakt voor de kinderen. Hiervoor hebben de kinderen eigen oordopjes nodig. De kinderen hebben allemaal een inlogcode gekregen, zodat ze thuis vrijblijvend kunnen oefenen op het gebied van rekenen, taal en spelling.

Taal/Spelling

Wij werken met de methode “Taalactief”. Wij werken daarin dit jaar aan:

Ook spelling verwerken en oefenen we op de chromebooks via Gynzy.

Schrijven

We maken gebruik van de methode “Handschrift”.

De afspraak op de Parel is dat alle kinderen in alle groepen met een vulpen schrijven, mits hierover voor een kind andere afspraken zijn gemaakt in overleg met de IB. 

Lezen

Begrijpend lezen

We maken gebruik van de methode “Goed gelezen!” en oefenboekjes van de Cito.

Het technisch lezen dient op niveau te zijn om voldoende/goede resultaten te behalen met begrijpend lezen.

Engels

Wij gebruiken de methode “Take it easy”. De kinderen maken kennis met de Engelse taal en leren in eenvoudige zinnetjes in die taal te communiceren.

Zaakvakken

De methodes zijn “Brandaan” (geschiedenis), “Naut” (natuur en techniek), “Meander” (aardrijkskunde) en de verkeerskrant van Veilig Verkeer Nederland

De leerstof wordt eens in de vier weken, na afronding van een thema, getoetst.

We behandelen dit jaar met:

Geschiedenis:

Natuur en techniek:

Aardrijkskunde:

Verkeer:

Creativiteit

Is een wekelijks terugkerend onderdeel bij de lessen bijv. knutselen, tekenen, muziek en drama

Zelfstandig werken (dagtaak/weektaak)

Ook in groep 6 werken we met dagtaken en weektaken.

We beginnen rustig en laten de kinderen steeds meer wennen. Kinderen leren zo plannen!

Gymnastiek

De gymnastieklessen worden gegeven door meester René en meester Sander.

Gymkleding en schoenen verplicht!

Kanjer training

Wij zijn een Kanjerschool. Bij de kanjertraining leren kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkracht wordt verwacht dat zij, als zich problemen voordoen, oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft.

Kanjer gaat uit van de volgende Kanjerregels:

Algemeen / Huiswerk