De Parel

Christelijke basisschool

Groep 7

Godsdienst:

 

Rekenen 

verwerking en toetsen van rekenen via Gynzy op de chromebooks.
Elke ochtend na de rekeninstructie werken we op een chromebook. Daar gaan de kinderen zelfstandig de verwerking doen. Zij maken dan gebruik van koptelefoons. Het is een adaptief programma: elk kind krijgt sommen aangeboden op zijn/haar niveau. De rekendoelen worden ook zichtbaar gemaakt voor de kinderen. Hiervoor hebben de kinderen eigen oordopjes nodig. De kinderen hebben allemaal een inlogcode gekregen, zodat ze thuis vrijblijvend kunnen oefenen op het gebied van rekenen, taal en spelling.

   Taal/Spelling

Ook spelling verwerken en oefenen we op de chromebooks via Gynzy.

Engels

Wij werken met de methode Take it Easy. In groep 7 wordt het schrijven van de Engelse woorden belangrijker. Het spreken van het Engels is wel het hoofddoel. In groep 7 starten we met een portfolie voor dit vak, wat ook mee gaat naar groep 8.

Schrijven

De afspraak op de Parel is dat alle kinderen in alle groepen met deze vulpen schrijven, mits hierover voor een kind andere afspraken zijn gemaakt in overleg met de IB.

Lezen

Het zelf lezen van boeken neemt een belangrijke plaats in. Daarbij hoort de boekbespreking.

Begrijpend lezen

Engels

Zaakvakken

De bakkaarten worden gebruikt voor mini-werkstukjes en presentaties              

Creativiteit

Is een wekelijks terugkerend onderdeel bij de lessen bijv. knutselen, tekenen, muziek en drama.

Verkeer

Zelfstandig werken (dagtaak/weektaak)

 

We oefenen zo plannen, werk op tijd af en werk in orde hebben.

Gymnastiek

Kanjer training

Wij zijn een Kanjerschool. Bij de kanjertraining leren kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkracht wordt verwacht dat zij, als zich problemen voordoen, oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft.

Kanjer gaat uit van de volgende Kanjerregels:

Algemeen / Huiswerk