Sponsorloop

Op vrijdagochtend 22 juni aanstaande organiseren wij een sponsorloop om geld in te zamelen voor een leuker schoolplein.

De afgelopen maanden is de Kinderraad van De Parel druk bezig geweest met plannen om ons schoolplein te verbeteren. De kinderen hebben aangegeven dat ze graag willen sporten, spelen en ‘chillen’ op ons plein en daar is geld voor nodig. Gelukkig wil de Gemeente helpen om een deel van de wensen te realiseren, maar er is meer nodig… De Kinderraad heeft aangegeven dat de kinderen graag hun steentje willen bijdragen in de vorm van een sponsorloop.

Hoe gaan we dit doen?
Op vrijdagochtend 22 juni aanstaande gaan alle kinderen rondjes rennen/lopen op een uitgezet parcours. We houden hierbij rekening met de verschillende leeftijdsgroepen. De groepen 1, 2 en 3 blijven op het grote schoolplein. De groepen 4 t/m 8 lopen een rondje rond de vijver (route fietspad, bruggetje, Duivenvoorde, Parel voetpad, veldje, fietspad). Hierbij is er overlegd met de Gemeente en zijn straten en het fietspad deels afgezet om de veiligheid van de kinderen te garanderen.

Sponsors
Voor deze sponsorloop mogen de kinderen sponsors zoeken voor een vast bedrag (dus niet per rondje). Dit systeem is voor alle partijen het meest helder. Om het voor iedereen gemakkelijk te maken is het de bedoeling dat het geld direct wordt voldaan door de sponsor. Sponsorlijsten en het geld moeten dan uiterlijk maandag 18 juni ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind. Op vrijdag 22 juni zullen we, na afloop van de sponsorloop, de opbrengst bekend maken.

Eén van die sponsors kunt u zijn, of opa en oma, oom en tante, oppas, de buren, kennis en vrienden, noem maar op! We zouden het fijn vinden als u uw kind kunt helpen sponsors te vinden. Op deze manier hopen we zo veel mogelijk geld in te zamelen zodat het plein van De Parel een nog leukere speelplek wordt zowel vòor, tijdens als nà schooltijd! Begin volgende week krijgen de kinderen de sponsorlijst en envelop mee en kunnen we gaan starten.

Kom ons aanmoedigen of helpen!
Uiteraard is iedereen welkom op vrijdagochtend 22 juni! Niet alleen om te kijken maar ook om te helpen. Lijkt het leuk om de Kinderraad te ondersteunen deze dag meldt u dan aan via nieuwsbrief@cbsdeparel.nl

De sponsorloop start om 8.30 uur op het schoolplein en daarna lopen de groepen om de beurt, volgens een schema, 10-15 minuten de sponsorloop. U krijgt nader bericht over het tijdstip waarop uw kind loopt. Natuurlijk is het leuk als u de kinderen aan komt moedigen!