In het bevorderen van leesplezier kunt u als ouder ook een belangrijke rol spelen. Hieronder enkele mogelijkheden om samen met uw kind te lezen.

Tip 1: Leesplezier

Zorg voor leesplezier Het leesplezier van uw kind staat voorop. Maak er gezellige en ontspannen momenten van zodat uw kind meer zin heeft thuis samen met u te lezen.

Tip 2: Dagelijks lezen

Het is belangrijker voor de leesontwikkeling van uw kind dat u dagelijks minstens 10 minuten met uw kind leest, dan dat u daar één keer per week een uur aan besteedt. Maak van het vertellen of voorlezen thuis een gewoonte. Raak echter niet in paniek als u een keer overslaat en het er niet van komt.

Tip 3: Voorlezen

Kinderen vinden het vaak heerlijk om voorgelezen te worden door hun ouder. Een rustig moment op de dag. Uw kind luistert, volgt de plaatjes in het boek en kijkt naar uw gezicht. Sluit aan bij de belangstelling en het leesniveau van uw kind. Blijf uw kind ook voorlezen in de hogere groepen. Kinderen vinden voorlezen fijn en het is goed voor de ontwikkeling van de luistervaardigheid en de woordenschat.

Tip 4: Bibliotheekbezoek

Ga regelmatig met uw kind naar de openbare bibliotheek. Bespreek dat vooraf met uw kind. Neem zelf ook een boek mee van de openbare bibliotheek.

Tip 5: Internet

Gebruik het internet:

bijv. www.jeugdbieb.nl, www.leesfeest.nl, www.leer-actief.nl, www.kennisnet.nl, www.makkelijklezenplein.nl, www.lereniseenmakkie.nl