Inschrijven van uw kind(eren)

Wilt u uw kind(eren) inschrijven?
Wij vinden het fijn als ouders die hun kind willen aanmelden op CBS De Parel, dit ruim van te voren doen. Vroegtijdige aanmelding geeft ons de mogelijkheid om het verloop van de leerlingeninstroom te beoordelen en er goed op in te kunnen spelen. Vanaf 2,5 jarige leeftijd kunt u kinderen bij onze school aanmelden.

Als u belangstelling heeft voor onze school kunt u telefonisch contact op nemen met onze administratieve kracht Marja Bijl. Zij is bereikbaar op de ochtenden van 8.30 tot 12.00 uur op het nummer 010-5015016 of via het volgende e-mailadres info.parel@scpo-albrandswaard.nl. Zij kan een afspraak maken voor een rondleiding, zodat u de school ook in actie kunt zien.

Natuurlijk zijn ook oudere kinderen welkom op onze school. Omdat het dan over een overdracht gaat vanuit een andere school, nemen wij altijd contact op met de school waar het kind tot dan toe zit. Dit doen wij om te kijken óf we en op welke manier we kunnen voorzien in de onderwijsbehoefte van uw kind. Daarnaast om de eventuele overgang voor uw kind zo soepel mogelijk te laten verlopen.  En natuurlijk nodigen wij u ook uit om onze school te komen bekijken!