Protocollen

Op onze school hanteren we diverse protocollen. Deze hebben wij hieronder voor u op een rij gezet.

Privacystatement

Onze school heeft vertrouwen en privacy hoog in het vaandel. Ons privacy-statement geeft aan hoe we omgaan met de aan ons via de site toevertrouwde data. (versie 1, 23 mei 2018)

 

Protocol ziekteverzuim leerlingen

Dit protocol beschrijft een vaste procedure bij frequent en/of langdurig ziek-zijn en is tot stand gekomen in samenspraak met CJG Rijnmond.

 

Protocol luizen

Dit protocol is geschreven om u te informeren over hoofdluis. Hier vindt u informatie over het behandelen van hoofdluis en tevens de aanpak van onze school omtrent hoofdluis.

 

Protocol time-out/schorsing/verwijderingen/onaanvaardbaar gedrag ouders

Hier vindt u alle informatie over een time-out, schorsing of verwijdering zoals wij dat hebben vastgesteld binnen onze vereniging.

 

Protocol te laat komen

In dit protocol wordt beschreven hoe wij als basisschool omgaan met leerlingen die ongeoorloofd te laat komen.

 

Protocol sociale media

Wij vinden het belangrijk om bewust om te gaan met Sociale Media en we verwachten dit ook van onze leerlingen en ouders/verzorgers. Wij hebben hiervoor een aantal uitgangspunten op een rij gezet.

 

Gedragscode Scholen VPCBO te Albrandswaard

In dit document vindt u de gedragscode scholen VPCBO te Albrandswaard, zoals wij dat hebben vastgesteld binnen onze vereniging.

 

Communicatieplan CBS De Parel

In dit plan beschrijven wij waarom en op welke manier we de komende jaren aandacht willen besteden aan communicatie in en rondom de school.

 

Pestprotocol

Op dit moment (begin 2019) wordt er gewerkt aan een aangepast pestprotocol, geïntegreerd met de ‘Kanjertraining’.