Veiligheid

Sociale veiligheid

We zijn een Kanjerschool, dit houdt in dat we werken met de Kanjermethode voor de sociaal emotionele ontwikkeling.

Uitgangspunten zijn  vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen in elke groep met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Alle groepen spreken met elkaar dezelfde taal!

We streven de volgende doelen na:

Het werken met de Kanjertraining is nadrukkelijk ook bedoeld om preventief te handelen met betrekking tot pesten. Het anti-pestprotocol kunt u vinden bij protocollen. Mocht u er meer over willen weten, of specifieke vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op!

BHV en fysieke veiligheid in de school

De veiligheid van onszelf en de kinderen op de Parel staat bij ons hoog in het vaandel. Vandaar dat er al jaren lang een BHV-werkgroep vooral achter de schermen actief bezig is met allerlei taken op het gebied van veiligheid in en rondom de school. Zo zorgt de werkgroep bijvoorbeeld voor het bijstellen van de ontruimingsplannen, het uitvoeren van risico inventarisaties (gevaren signaleren) en het opstellen van plannen ter verbetering van de omstandigheden. Ook zorgt de werkgroep ervoor dat de verbandmiddelen bijgevuld en vernieuwd worden. Ook hebben we een AED.

De BHV-werkgroep wil een aanspreekpunt zijn voor leerkrachten, maar ook voor anderen inzake vragen, klachten, wensen, suggesties met betrekking tot arbo-aspecten.

Er worden ontruimingsoefeningen gehouden. Elk lokaal is standaard voorzien van een plattegrond met daarop een instructie hoe te ontruimen, kinderen en leerkrachten weten wat ze moeten doen in geval van brand. Dit wordt regelmatig besproken/geoefend met de groep. Er is een ontruimingsinstructie voor de overblijfouders.
Alle leerkrachten zijn tevens Bedrijfshulpverlener (BHV‘er).

Eén maal per twee jaar gaat men op herhalingscursus (onderdelen: brand, eerste hulp). Jaarlijks worden alle speeltoestellen, brandmeldinstallaties en brandmiddelen gecontroleerd.

De brandweer houdt jaarlijks een inspectie. Met grote regelmaat worden er veiligheidsinspecties uitgevoerd door de BHV‘ers.

Heeft u vragen (wilt u nog meer weten), klachten, wensen of suggesties i.v.m. de veiligheid op school? Laat het ons weten.

         

 

Wist u dat wij een AED hebben?