Veiligheid

Sociale veiligheid

We zijn een Kanjerschool, dit houdt in dat we werken met de Kanjermethode voor de sociaal emotionele ontwikkeling.

Uitgangspunten zijn  vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen in elke groep met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Alle groepen spreken met elkaar dezelfde taal!

We streven de volgende doelen na:

Het werken met de Kanjertraining is nadrukkelijk ook bedoeld om preventief te handelen met betrekking tot pesten. Het anti-pestprotocol kunt u vinden bij protocollen. Mocht u er meer over willen weten, of specifieke vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op!

BHV en fysieke veiligheid in de school

Onze BHV coordinator plant en evalueerd ontruimingsoefeningen en zorgt ervoor dat onze EHBO materialen up to date worden gehouden.

De brandmeldinstallatie, blusmiddelen en noodverlichting worden periodiek gecontroleerd door een externe partij.

Alle leerkrachten zijn BHV geschoold.

Het gebouw wordt periodiek geinspecteerd door de veiligheidsregio.

Er worden ontruimingsoefeningen gehouden. Elk lokaal is standaard voorzien van een plattegrond met daarop een instructie hoe te ontruimen, kinderen en leerkrachten weten wat ze moeten doen in geval van brand. Dit wordt regelmatig besproken/geoefend met de groep.

Eén maal per twee jaar gaat het team op herhalingscursus (onderdelen: brand, eerste hulp).

De brandweer houdt jaarlijks een inspectie.

Heeft u vragen (wilt u nog meer weten), klachten, wensen of suggesties i.v.m. de veiligheid op school? Laat het ons weten.

         

Wist u dat wij een AED hebben?