de leden van de MR

Dennis de Jong

Ik ben getrouwd met Carla en samen hebben wij vier kinderen, Tessa, Sam, Floortje en Daan, waarvan er drie nog op CBS De Parel zitten. Ik ben alleen daarom al volop betrokken bij het wel en wee van de Parel. Ik woon zoveel mogelijk informatieavonden/openingsdiensten, etc. bij. Daarnaast help ik waar mogelijk mee bij schoolactiviteiten, zoals sportdag, Sinterklaas, schoolreis, etc. In 2015 heb ik in de Week van het Geld een tweetal gastlessen Bank in de Klas mogen geven aan de groepen 6. Een erg leuke ervaring!

Ik ben werkzaam als controller. In die functie stel ik o.a. de begroting en de jaarrekening van de bank op, heb ik regelmatig met formatievraagstukken te maken en spiegel ik de directie/het management op haalbaarheid van de jaarplannen van de bank. Ook heb ik veel met beleidsvraagstukken te maken.

Ik heb geen achtergrond in het onderwijs, maar vind het erg leuk en een uitdaging om samen met de oudergeleding, lerarengeleding en directie het beleid te toetsen op met name zorgvuldigheid en kwaliteit. Mijn expertise zal op het financiële vlak van pas komen. Mochten ouders onderwerpen op de agenda van de MR willen laten plaatsen, hoor ik dat graag.

Stefanie Klerx

Ik woon samen met Sjoerd en samen hebben wij 2 kinderen, Quint en Vigo. Ik werk op de Centrale Opvang Nieuwkomers in Schiedam. Dit is een school voor kinderen die korter dan 2 jaar in Nederland wonen en ondergedompeld moeten worden in de Nederlandse taal. In een jaar tot anderhalf jaar worden zij voorbereid op de basisschool of het voortgezet onderwijs en hebben ze de eerste basis in het Nederlands geleerd. Ik ben intern begeleider en ambulant begeleider. Ik ben verantwoordelijk voor de zorg binnen de school, zet het beleid mee uit en plaats de kinderen op de vervolgschool. Daarnaast bied ik begeleiding aan leerkrachten en intern begeleiders van de basisschool waar de kinderen naar doorstromen en probeer ik de lijn, die wij op de Centrale Opvang Nieuwkomers ingezet hebben, samen met hun voort te zetten. Ik ben gespecialiseerd in Nederlands als tweede taal en geef regelmatig voorlichtingen en cursussen voor leerkrachten over woordenschat en de grammatica van de Nederlandse taal voor leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben.

Vanuit deze achtergrond wil ik graag mijn bijdrage leveren aan de Parel. Ik vind het leuk en interessant om binnen de huidige ontwikkelingen vanuit passend onderwijs mijn ervaringen vanuit mijn eigen werk mee te nemen in de ontwikkelingen op de Parel. Ik vind het belangrijk dat elk kind zichzelf kan ontwikkelen en ontplooien binnen een veilige omgeving en leerklimaat. Ik vind ouderbetrokkenheid erg belangrijk binnen een school en ik hoop via deelname aan de MR mijn steentje bij te kunnen dragen hieraan.

Marijke van der Stoep

Goedendag! Mijn naam is Marijke van der Stoep, geboren in Spijkenisse en getrouwd met Robbert. Inmiddels wonen we in Poortugaal en zijn we trotse ouders van Tessa en Jelle. Vanaf november in het schooljaar 2017/2018 ben ik lid van de medezeggenschapsraad van De Parel.

Ik ben opgeleid als socioloog en na mijn studie communicatie gaan werken in diverse marketing- en communicatiefuncties. Sinds 2015 werk ik bij een leuke en fijne kinderopvangorganisatie in het centrum van Rotterdam als lid van het managementteam en ben daarnaast verantwoordelijk voor marketing en communicatie. Door deze functie volg ik politieke en bestuurlijke veranderingen van dichtbij en deze kennis kan ik wellicht gebruiken in deze functie.

De Parel levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van onze jonge kinderen en daarom vind ik het belangrijk nauw betrokken te zijn bij de school. Dat doe ik door zoveel mogelijk te helpen in de klas of met uitjes, maar het schoolbeleid is daar ook een belangrijk onderdeel van. Het onderwijslandschap verandert continu en dat vraagt veel van docenten en het schoolbestuur, maar ook van de leerlingen. Het is aan scholen om het beleid dusdanig vorm te geven dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien op hun eigen niveau. Als MR-lid hoop ik een positieve bijdrage te leveren aan dit beleid en mee te denken over een toekomstbestendige school.

Erik Hoogenbos

Ik werk al 23 jaar op De Parel / voorheen De Wegwijzer. De laatste 7 jaren ben ik de groepsleerkracht van groep 8 .Voordat ik op De Parel kwam werken, ben ik 8 jaar werkzaam geweest op basisschool Oudeland in Hoogvliet.

Ik ben getrouwd, heb 1 dochter en 2 kleinkinderen.

Ik heb gekozen voor een taak binnen de MR, omdat ik graag mee denk en het belangrijk vind om namens de collega’s onze belangen te behartigen en mijn steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van de school…….samen met u als ouders.

 

Elsa van Praag- Mensonides

Groepsleerkracht groep 7, getrouwd met Raymond van Praag, moeder van Sil (10 jaar) en Nikki (8 jaar)

Ik werk sinds 1997 op De Parel. Al een lange tijd, maar na al die jaren vind ik het werken met kinderen nog steeds boeiend en uitdagend. In de beginjaren werkte ik voornamelijk in de middenbouw, maar nu alweer geruime tijd in groep 7. Ik ben een aantal jaren als bovenbouw coördinator lid geweest van het Management Team van De Parel. Na deze jaren had ik behoefte om mijn creatieve kant meer te ontwikkelen en heb ik een post HBO opleiding gevolgd voor dramatische vorming in het basisonderwijs.

Ik houd erg van theater, muziek, lekker eten en reizen en besteed mijn vrije tijd graag aan deze dingen.

Ik heb gekozen voor een taak binnen de MR, omdat ik het interessant vind om mee te denken over het beleid van de school. Ook vind ik het belangrijk dat er een orgaan is waarin ouders en leerkrachten hun stem kunnen laten horen.

 

Kitty Hehewerth

Ik ben Kitty Hehewerth, ik woon samen met Nico, Tim (18) en Sep (8) in Rhoon. Sinds het schooljaar 2018/2019 werk ik op ‘De Parel’ in groep1-2A. In 1996 heb ik mijn PABO diploma behaald en sindsdien ben ik werkzaam in de onder- en middenbouw van de basisschool. Enkele jaren geleden heb ik de opleiding kind- en gezinscoach gevolgd.

Ik ben opgegroeid in Poortugaal en mijn onderwijsloopbaan gestart op ‘De Wegwijzer’. Dus al ben ik een nieuw gezicht op school, de omgeving waar de school staat is vertrouwd terrein en ook een aantal nieuwe collega’s ken ik al uit het verleden.

Ik zal mijn best doen op het personeel zo goed mogelijk te vertegenwoordigen in de MR. En heeft u vragen over de MR: laat het weten of woon een openbare vergadering bij. U bent welkom!